אבן עזרא על בראשית י כ

<< אבן עזרא על בראשית • פרק י >>
ד • ח • ט • יא • יב • יג • יט • כ • כא • 


אלה בני חם ללשונותם — וכן אמר על בני יפת ועל בני שם.