אבן עזרא על בראשית י יב

<< אבן עזרא על בראשית • פרק י >>
ד • ח • ט • יא • יב • יג • יט • כ • כא • 


היא העיר הגדולה — הקרוב אלי שהוא דבק עם ויבן את נינוה. ולהיותו דבק עם רסן או עם כלח איננו רחוק: