אבן עזרא על בראשית י ד

אבן עזרא על בראשית • פרק י
ד • ח • ט • יא • יב • יג • יט • כ • כא • 


כתים — שֵם. והוא בן יוָן, על כן אמרתי בפירוש ספר דניאל, כי מלכות יון ורומי אחת היא: