אבן עזרא על בראשית י יא

אבן עזרא על בראשית • פרק י >>
ד • ח • ט • יא • יב • יג • יט • כ • כא • 


וטעם מן הארץ ההוא יצא אשור — הוא בן יפת, וזה היה אחר הפלגה. והמלך אשר מלך על בבל בתחילה היה נמרוד. ובעל סדר עולם פירש "כי בימיו נפלגה הארץ", שהוא היה מלך על השבעים: