אבן עזרא על בראשית י ט

<< אבן עזרא על בראשית • פרק י
ד • ח • ט • יא • יב • יג • יט • כ • כא • 


וטעם לפני ה' — שהיה בונה מזבחות ומעלה אותם החיות עולה לשֵם, וזו דרך הפשט. והדרש דרך אחרת:

על כן יאמר — משל היה גם בימי משה: