תוספתא (בארי)

העריכה בעיצומה
שימו לב! דף זה (או קטע זה) עדיין לא גמור והוא לא מציג את היצירה בשלמותה.

דף זה (או קטע זה) נמצא כעת בשלבי הקלדה. אם יש באפשרותכם להמשיך את ההקלדה - אתם מוזמנים.

תּוֹסֶפְתָּא מְנֻקֶּדֶת וּמְעֻצֶּבֶת
מסכתות התוספתא המנוקדות והמעוצבות מבוססות על קבצים שהכין הרב דן בארי
סדר זרעים סדר מועד סדר נשים סדר נזיקין סדר קדשים סדר טהרות
בְּרָכוֹת שבת יבמות בבא קמא זבחים כלים
פאה עירובין כתובות בבא מציעא מנחות אהלות
דמאי פְּסָחִים נדרים בבא בתרא חֻלִּין נגעים
כלאים שקלים נזיר סנהדרין בכורות פרה
שְׁבִיעִית יוֹמָא סוטה מַכּוֹת ערכין טהרות
תרומות סֻכָּה גיטין שבועות תמורה מקואות
מעשרות בֵּיצָה קידושין עדיות כריתות נידה
מעשר שני רֹאשׁ הַשָּׁנָה עבודה זרה מעילה מכשירין
חלה תענית (אבות) (תמיד) זבים
ערלה מְגִלָּה הוֹרָיוֹת (מדות) טבול יום
בכורים מועד קטן (קנים) יָדַיִם
חֲגִיגָה עוקצין

משנה | תוספתא | תוספתא מבוארת | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מסכתות קטנות

תוספתא מנוקדת ומעוצבת (בארי)עריכה

דף זה מייצג מהדורה מנוקדת ומעוצבת של התוספתא, אותה הכין הרב דן בארי. הטקסט בכל המסכתות הללו מבוסס על קבצים שהכין הרב דן בארי. למידע נוסף על הקבצים שהכין הרב דן בארי ועל תנאי השימוש בהם, ראו כאן.

מסכתות אבות, תמיד, מידות וקיניםעריכה

אין תוספתא למסכתות אלו, אבל ראו אבות דרבי נתן, שהיא מעין תוספתא לאבות (אמנם מאוחרת בהרבה). וראו גם את משנה מסכת יומא פרקים ב'-ג' ואת תוספתא יומא סוף פרק א', הממלאות תפקיד של מעין תוספתא למסכתות תמיד ומידות.

מסכת כליםעריכה

בתוספתא מסכת כלים נהוג להבחין בין שלושה חלקים, המכונים בבא קמא (שבעה פרקים), בבא מציעא (אחד עשר פרקים) ובבא בתרא (שבעה פרקים). יש המחלקים גם את המשנה כך (עשרה פרקים בכל חלק).


ראו גם:עריכה

אנציקלופדיהעריכה

טקסטיםעריכה