מסכת מגילה: משנה · תוספתא · תלמוד ירושלמי · תלמוד בבלי


לקריאה נוחה מהדורת וילנא מהדורת בארי מהדורת צוקרמנדל


<< | סדר מועד · מסכת מגילה | >>

פרקי מסכת מגילה: א ב ג ד


תוספתא מגילה היא המסכת העשירית בתוספתא סדר מועד.

המסכת לפי פרק ומהדורה עריכה

מהדורה ראשית דפוס וילנא תוספתא מנוקדת ומעוצבת מהדורת צוקרמנדל
פרק א פרק א פרק א פרק א
פרק ב פרק ב פרק ב פרק ב
פרק ג פרק ג פרק ג פרק ג
פרק ד ---- **** פרק ד

גרסאות התוספתא עריכה

לתוספתא מגילה יש מספר גרסאות:

טקסטים חיצוניים עריכה