תוספתא (צוקרמנדל)/מגילה

מסכת מגילה: משנה · תוספתא · תלמוד ירושלמי · תלמוד בבלי


לקריאה נוחה מהדורת וילנא מהדורת בארי מהדורת צוקרמנדל


<< | סדר מועד · מסכת מגילה | >>

פרקי מסכת מגילה: א ב ג ד


תוספתא מגילה היא המסכת עשירית בתוספתא סדר מועד. במהדורת צוקרמנדל המסכת מחולקת ל-4 פרקים.

תוספתא מגילה (צוקרמנדל)עריכה