תוספתא (לקריאה נוחה)/מגילה

מסכת מגילה: משנה · תוספתא · תלמוד ירושלמי · תלמוד בבלי


לקריאה נוחה מהדורת וילנא מהדורת בארי מהדורת צוקרמנדל


<< | סדר מועד · מסכת מגילה | >>

פרקי מסכת מגילה: א ב

כאן מוגש התוספתא על מסכת מגילה לקריאה נוחה. יש לשים לב: כיון שהיא ערוכה על-פי מהדורת צוקרמנדל, חלוקת הפרקים בה שונה מהמקובל במהדורת וילנא; פרק ג' כאן — מופיעה במהדורת וילנא בסוף פרק ב'.

חלוקת הפרקים (ע"פ מהדורת צוקרמנדל)עריכה