<< | ספר שיר השיריםפרק ג' • מהדורת הכתיב | >>


מפרשי שיר השירים ג

א ב ג ד ה ו ז ח

    א על משכבי בלילות בקשתי את שאהבה נפשי בקשתיו ולא מצאתיו ב אקומה נא ואסובבה בעיר בשוקים וברחבות אבקשה את שאהבה נפשי בקשתיו ולא מצאתיו ג מצאוני השמרים הסבבים בעיר את שאהבה נפשי ראיתם ד כמעט שעברתי מהם עד שמצאתי את שאהבה נפשי אחזתיו ולא ארפנו עד שהביאתיו אל בית אמי ואל חדר הורתי ה השבעתי אתכם בנות ירושלם בצבאות או באילות השדה אם תעירו ואם תעוררו את האהבה עד שתחפץ     ו מי זאת עלה מן המדבר כתימרות עשן מקטרת מור ולבונה מכל אבקת רוכל ז הנה מטתו שלשלמה ששים גברים סביב לה מגברי ישראל ח כלם אחזי חרב מלמדי מלחמה איש חרבו על ירכו מפחד בלילות     ט אפריון עשה לו המלך שלמה מעצי הלבנון י עמודיו עשה כסף רפידתו זהב מרכבו ארגמן תוכו רצוף אהבה מבנות ירושלם יא צאינה וראינה בנות ציון במלך שלמה בעטרה שעטרה לו אמו ביום חתנתו וביום שמחת לבו