שולחן ערוך יורה דעה שנג ב


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

צבעי אותיות סימון הפרשנים: טורי זהב (ט"ז) · שפתי כהן (ש"ך) · באר היטב · באר הגולה · פתחי תשובה

שולחן ערוך

אין מניחין ספר תורה על מטתו של חכם:

מפרשים

ש"ך - שפתי כהן

(א) אין מניחין וכו'. דוקא על מטתו אבל לפניו על גבי קרקע או ספסל משמע בטור לעיל סי' שד"מ מתשו' רב האי שמותר וכ"כ בפרישה:


ט"ז

אין מניחין ס"ת על מטתו. בסימן שד"מ העתיק ב"י בשם ת"ה וז"ל ואם נפטר אדם גדול וחסיד ויחיד במקומו אל יהיה ס"ת בדבר זה מוטל אלא עומד בתיבה וכדומה לה עכ"ל:

הניטלת באגפיים. פירוש בשני בני אדם דרך כבוד:

באר היטב

(א) מטתו: אבל לפניו ע"ג קרקע או ספסל משמע בטור לעיל סימן שמ"ד מתשובת רב האי שמותר וכ"כ בפרישה עד כאן לשון הש"ך.

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על יורה דעה לחץ כאן▲ חזור לראש