שולחן ערוך יורה דעה שנג ג


צבעי אותיות סימון הפרשנים: טורי זהב (ט"ז) · שפתי כהן (ש"ך) · באר היטב · באר הגולה

שולחן ערוך

כבודו של חכם להוציאו דרך הפתח ולא לשלשלו דרך גגות. ובמטה ראשונה ולא לשנותו ממטה למטה.

מפרשים

באר היטב

▲ חזור לראש