ט"ז על יורה דעה שנג

סעיף בעריכה

אין מניחין ס"ת על מטתו. בסימן שד"מ העתיק ב"י בשם ת"ה וז"ל ואם נפטר אדם גדול וחסיד ויחיד במקומו אל יהיה ס"ת בדבר זה מוטל אלא עומד בתיבה וכדומה לה עכ"ל:

הניטלת באגפיים. פירוש בשני בני אדם דרך כבוד: