ש"ך על יורה דעה שנג

דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום שבו בוצעה ההגהה האחרונה.

סעיף בעריכה

(א) אין מניחין וכו'. דוקא על מטתו אבל לפניו על גבי קרקע או ספסל משמע בטור לעיל סי' שד"מ מתשו' רב האי שמותר וכ"כ בפרישה:


סעיף דעריכה

(ב) בחיק כו'. וכתוב בא"ז דהיינו דא"צ להוציא ואלא בחיק אבל אם רוצים להוציאו במטה הרשות בידם ומביאו הב"ח:

(ג) אבל לא באיש א' ושתי נשים. משום יחוד:

(ד) ואין עומדין כו'. פי' אין צריך לעמוד. רש"י וכ"כ העט"ז:

(ה) בשורה. ר"ל שהיה כל אחד אומר לו תתנחם:


סעיף העריכה

(ו) בגלוסקמא. פי' בנסר רחב שאינו ניטל אלא על הכתפים ואין צריך מטה גדול:


סעיף ועריכה

(ז) מוהלין כו'. נתבאר לעיל ס"ס רס"ג: