שולחן ערוך יורה דעה שנג א


מקרא לצבע סימון האותיות: ט"ז ש"ך באר היטב באר הגולה

שולחן ערוך

בראשונה היו מגלים פני עשירים ומכסים פני עניים מפני שמשחירים בשנת בצורת והיו עניים חיים מתביישים. התקינו שיהיו מכסים פני הכל.

מפרשים

באר היטב

▲ חזור לראש