שולחן ערוך אורח חיים תריז

"שולחן ערוך" בוויקיטקסט עדיין בתהליכי בנייה. לחצו כאן כדי לראות דוגמה לעיצובו של סימן ב"שולחן ערוך" יחד עם נושאי כליו. וראו גם ויקיטקסט:שולחן ערוך

אורח חיים · יורה דעה · אבן העזר · חושן משפט

<< | שולחן ערוך · אורח חיים · סימן תריז | >>

ראו סימן זה בתוך: טור אורח חיים · לבוש · ערוך השולחן · שולחן ערוך הרב
מפרשי שו"ע על הסימן:    משנה ברורה · ביאור הלכה · באר היטב · ט"ז · מגן אברהם · כף החיים · ביאור הגר"א · פרי מגדים ·
שו"ע באתרים אחרים:    על התורה ספריא שיתופתא
דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסימן זה
תרגומים: en.wikisource.org · SefariaENG

דין עוברה ומניקה ויולדת ביום הכיפורים
ובו ארבעה סעיפים:
אבגד

סעיף א עריכה

עוברות ומניקות מתענות ומשלימות ביום הכיפורים.

סעיף ב עריכה

עוברה שהריחה (ופניה משתנים, אף על פי שלא אמרה "צריכה אני") (רבינו ירוחם נתיב כ"ז) -- לוחשין לה באזנה שיום הכיפורים הוא; אם נתקררה דעתה בזכרון זה -- מוטב, ואם לאו -- מאכילין אותה עד שתתישב דעתה.

סעיף ג עריכה

כל אדם שהריח מאכל ונשתנו פניו מסוכן הוא אם לא יתנו לו ממנו ומאכילין אותו ממנו.

סעיף ד עריכה

  • יולדת תוך שלשה ימים לא תתענה כלל.
  • משלשה עד שבעה אם אמרה "צריכה אני" -- מאכילין אותה
  • מכאן ואילך הרי היא ככל אדם.

וימים אלו אין מונין אותם מעת לעת. כגון אם ילדה בשבעה בתשרי בערב אין מאכילין אותה ביום הכיפורים אם לא אמרה "צריכה אני" אף על פי שלא שלמו לה שלשה ימים עד יום כיפור בערב משום דכיון שנכנס יום רביעי ללידתה מקרי לאחר שלשה: