פתיחת התפריט הראשי

סעיף אעריכה

חול המועד אסור בקצת מלאכות ומותר במקצתן.

הגה: לפי צורך הענין שהיה נראה לחכמים להתיר.