פתיחת התפריט הראשי

שולחן ערוך אורח חיים תקח

סעיף אעריכה

אין מלבנים את האבנים לצלות או לאפות עליהם מפני שמחסמן ואין שוברים את החרס ואין חותכין את הנייר לצלות עליהם ואין פוצעין את הקנה לעשותו כמו שפוד לצלות בו.

סעיף בעריכה

פוצעים אגוזים במטלית ולא חיישינן שמא תקרע.