פתיחת התפריט הראשי

סעיף אעריכה

שיעור כזית יש אומרים דהוי כחצי ביצה.

הגה: ויאכלנו ביחד ולא מעט מעט ובירקות צריך למעך חלל האויר שבין הירק ולשער שיעור הכזית בירקות עצמן ולא באויר שביניהם: