שולחן ערוך אורח חיים תלח

"שולחן ערוך" בוויקיטקסט עדיין בתהליכי בנייה. לחצו כאן כדי לראות דוגמה לעיצובו של סימן ב"שולחן ערוך" יחד עם נושאי כליו. וראו גם ויקיטקסט:שולחן ערוך

אורח חיים · יורה דעה · אבן העזר · חושן משפט

<< | שולחן ערוך · אורח חיים · סימן תלח | >>

ראו סימן זה בתוך: טור אורח חיים · לבוש · ערוך השולחן · שולחן ערוך הרב
מפרשי שו"ע על הסימן:    משנה ברורה · ביאור הלכה · באר היטב · ט"ז · מגן אברהם · כף החיים · ביאור הגר"א · פרי מגדים ·
שו"ע באתרים אחרים:    תא שמע על התורה ספריא שיתופתא
דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסימן זה
תרגומים: en.wikisource.org · SefariaENG

עכבר שנכנס למקום בדוק וככר בפיו
ובו שני סעיפים:
אב

סעיף א עריכה

עכבר שנכנס לבית בדוק וככר בפיו ונכנס אחריו ומצא פירוירין אפילו כדי כל הככר - צריך לחזור ולבדוק הבית אחר הככר שהכניס לפי שאין דרכו של עכבר לפרר, והני פירורין מעלמא אתו ולא מאותו ככר.

אבל אם תינוק נכנס לבית בדוק וככר בידו ונכנס אחריו ומצא פירורין - אינו צריך לחזור ולבדוק, שחזקתו שאכלו ואלו הפירורין שנפלו ממנו בשעת אכילה, שדרך התינוק לפרר. ויש אומרים שאם אין בפירורין כדי כל הככר - צריך לחזור ולבדוק (דיני עכבר נכנס ויוצא השמיט הרב, הואיל ולא שכיחי).

סעיף ב עריכה

כזית חמץ למעלה על הקורה - מחייבין אותו להביא סולם להורידו, מפני שפעמים יפול מהקורה.

אבל אם היה חמץ בבור - אין מחייבין אותו להעלותו, אלא מבטלו בליבו ודיו.