שולחן ערוך אורח חיים תכד

"שולחן ערוך" בוויקיטקסט עדיין בתהליכי בנייה. לחצו כאן כדי לראות דוגמה לעיצובו של סימן ב"שולחן ערוך" יחד עם נושאי כליו. וראו גם ויקיטקסט:שולחן ערוך

אורח חיים · יורה דעה · אבן העזר · חושן משפט

<< | שולחן ערוך · אורח חיים · סימן תכד | >>

ראו סימן זה בתוך: טור אורח חיים · לבוש · ערוך השולחן · שולחן ערוך הרב
מפרשי שו"ע על הסימן:    משנה ברורה · ביאור הלכה · באר היטב · ט"ז · מגן אברהם · כף החיים · ביאור הגר"א · פרי מגדים ·
שו"ע באתרים אחרים:    על התורה ספריא שיתופתא
דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסימן זה
תרגומים: en.wikisource.org · SefariaENG

דין הזכרת יעלה ויבוא בברכת המזון
ובו סעיף אחד:

סעיף אעריכה

מזכירין "יעלה ויבא" בברכת המזון. ואם לא אמר אין מחזירין אותו. ואם נזכר קודם שהתחיל "הטוב והמטיב" אומר: "ברוך שנתן ראש חודש לעמו ישראל לזכרון".

הגה: ועיין לעיל סימן קפ"ח סעיף ז'.