פתיחת התפריט הראשי

סעיף אעריכה


(א) אין מחזירין אותו:    דאי בעי לא אכיל פת ועיין סי' קפ"ח ס"ו: