שולחן ערוך אורח חיים רפה

"שולחן ערוך" בוויקיטקסט עדיין בתהליכי בנייה. לחצו כאן כדי לראות דוגמה לעיצובו של סימן ב"שולחן ערוך" יחד עם נושאי כליו. וראו גם ויקיטקסט:שולחן ערוך

אורח חיים · יורה דעה · אבן העזר · חושן משפט

<< | שולחן ערוך · אורח חיים · סימן רפה | >>

ראו סימן זה בתוך: טור אורח חיים · לבוש · ערוך השולחן · שולחן ערוך הרב
מפרשי שו"ע על הסימן:    משנה ברורה · ביאור הלכה · באר היטב · ט"ז · מגן אברהם · כף החיים · ביאור הגר"א · פרי מגדים ·
שו"ע באתרים אחרים:    alhatorah.org Sefaria.org
דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסימן זה
תרגומים: en.wikisource.org · SefariaENG

לקרוא הפרשה שנים מקרא ואחד תרגום
ובו שבעה סעיפים:
אבגדהוז

סעיף אעריכה

אף על פי שאדם שומע כל התורה כולה כל שבת בציבור, חייב לקרות לעצמו בכל שבוע פרשת אותו שבוע שנים מקרא ואחד תרגום, אפילו "עטרות ודיבון".


סעיף בעריכה

אם למד הפרשה בפירוש רש"י - חשוב כמו תרגום. וירא שמים יקרא תרגום וגם פירוש רש"י.

סעיף געריכה

מיום ראשון ואילך חשוב עם הציבור.

סעיף דעריכה

מצוה מן המובחר שישלים אותה קודם שיאכל בשבת. ואם לא השלים קודם אכילה - ישלים אחר אכילה עד המנחה. ויש אומרים: עד רביעי בשבת. ויש אומרים: עד שמיני עצרת.

הגה: דהיינו בשמחת תורה, שאז משלימים הציבור.

סעיף העריכה

יכול לקרות הפרשה שנים מקרא ואחד תרגום בשעת קריאת התורה. (ועיין לעיל סימן קמ"ו).

סעיף ועריכה

מלמדי תינוקות אין צריכים לחזור ולקרות הפרשה בשבת.

סעיף זעריכה

אין צריך לקרות פרשת יום טוב.

הגה: וכן אין צריך לקרות ההפטרות. ומכל מקום נהגו לקרוא ההפטרה. ובשבת של חתונה יקרא ההפטרה של שבת ולא "שוש אשיש".