שולחן ערוך אורח חיים רפה

"שולחן ערוך" בוויקיטקסט עדיין בתהליכי בנייה. לחצו כאן כדי לראות דוגמה לעיצובו של סימן ב"שולחן ערוך" יחד עם נושאי כליו. וראו גם ויקיטקסט:שולחן ערוך

אורח חיים · יורה דעה · אבן העזר · חושן משפט

<< | שולחן ערוך · אורח חיים · סימן רפה | >>

ראו סימן זה בתוך: טור אורח חיים · לבוש · ערוך השולחן · שולחן ערוך הרב
מפרשי שו"ע על הסימן:    משנה ברורה · ביאור הלכה · באר היטב · ט"ז · מגן אברהם · כף החיים · ביאור הגר"א · פרי מגדים ·
שו"ע באתרים אחרים:    תא שמע על התורה ספריא שיתופתא
דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסימן זה
תרגומים: en.wikisource.org · SefariaENG

לקרוא הפרשה שנים מקרא ואחד תרגום
ובו שבעה סעיפים:
אבגדהוז

אף על פי שאדם שומע כל התורה כולה כל שבת בציבור, חייב לקרות לעצמו בכל שבוע פרשת אותו השבוע שנים מקרא ואחד תרגום, אפילו "עטרות ודיבון".


אם למד הפרשה בפירוש רש"י - חשוב כמו תרגום. וירא שמים יקרא תרגום וגם פירוש רש"י.

מיום ראשון ואילך חשוב עם הציבור.

מצוה מן המובחר שישלים אותה קודם שיאכל בשבת. ואם לא השלים קודם אכילה - ישלים אחר אכילה עד המנחה. ויש אומרים: עד רביעי בשבת. ויש אומרים: עד שמיני עצרת.

הגה: דהיינו בשמחת תורה, שאז משלימים הציבור.

יכול לקרות הפרשה שנים מקרא ואחד תרגום בשעת קריאת התורה. (ועיין לעיל סימן קמ"ו).

מלמדי תינוקות אין צריכים לחזור ולקרות הפרשה בשבת.

אין צריך לקרות פרשת יום טוב.

הגה: וכן אין צריך לקרות ההפטרות. ומכל מקום נהגו לקרות ההפטרה. ובשבת של חתונה יקרא ההפטרה של שבת ולא "שוש אשיש".