שולחן ערוך אורח חיים קעב

"שולחן ערוך" בוויקיטקסט עדיין בתהליכי בנייה. לחצו כאן כדי לראות דוגמה לעיצובו של סימן ב"שולחן ערוך" יחד עם נושאי כליו. וראו גם ויקיטקסט:שולחן ערוך

אורח חיים · יורה דעה · אבן העזר · חושן משפט

<< | שולחן ערוך · אורח חיים · סימן קעב | >>

ראו סימן זה בתוך: טור אורח חיים · לבוש · ערוך השולחן
מפרשי שו"ע על הסימן:    משנה ברורה · ביאור הלכה · באר היטב · ט"ז · מגן אברהם · כף החיים · ביאור הגר"א · פרי מגדים ·
שו"ע באתרים אחרים:    alhatorah.org Sefaria.org
דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסימן זה
תרגומים: en.wikisource.org · SefariaENG

מי שהכניס אוכלין ומשקין לתוך פיו בלא ברכה
ובו שני סעיפים:
אב

סעיף אעריכה

שכח והכניס משקין לתוך פיו בלא ברכה בולען ואינו מברך עליהן ברכה ראשונה.

הגה: ויש אומרים דמברך עליהם וכן נראה עיקר (רשב"א בשם הראב"ד ורא"ש פרק ג' שאכלו וכן דברי הרמב"ם פרק ח' הלכות ברכות)

סעיף בעריכה

שכח והכניס אוכלין לתוך פיו בלא ברכה אם הוא דבר שאינו נמאס אם יפלטנו, יפלטנו ויברך עליו ואם הוא דבר שנמאס מסלקו לצד אחר ומברך.