פתיחת התפריט הראשי

שולחן ערוך אבן העזר קל ו

שולחן ערוך

כל אלו שאמרנו פסול, אם יש כאן עידי מסירה, כשר:

מפרשים

בית שמואל

(ו) כשר:    משום דנראה לפנינו דאין כאן ע"ח וע"כ צריך להביא ע"מ ודומה לכתב ע"ג דבר שיכול לזייף:


באר היטב

(ה) כשר:    משום דנראה דאין כאן ע"ח ע"כ צריך להביא ע"מ ודומה לכתב ע"ג דבר שיוכל להזדייף.▲ חזור לראש