פתיחת התפריט הראשי

שולחן ערוך אבן העזר קל ה

שולחן ערוך

אף כשחותמין למטה, צריך שיהיה גב החתימה כלפי הגט. ואם היו רגלי החתימה כלפי הגט, פסול:

מפרשים