רש"י על תהלים עד יט

<< רש"י על תהלים • פרק עד >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ח • ט • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • 


"אל תתן לחית" - לגדודי האומות כמו (שמואל ב כ"ג) ויאספו פלשתים לחיה

"נפש תורך" - תור שלך וי"ת לשון תורים ובני יונה התור הזה משמת הזכר בן זוגה אינה מזדווגת לאחר אף ישראל לא החליפוך באל אחר אע"פ שרחקת מהם והיו כאלמנה

"חית ענייך" - נפש ענייך