רש"י על תהלים עד יג

<< רש"י על תהלים • פרק עד >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ח • ט • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • 


"ראשי תנינים" - הם מצרים שנקראו תנינים שנאמר (יחזקאל כ"ט) התנים הגדול וגו'