רש"י על תהלים עד ט

<< רש"י על תהלים • פרק עד
א • ב • ג • ד • ה • ו • ח • ט • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • 


"אותותינו" - שהבטחתנו ביד נביאך אין אנו רואים אותם בימים רבים שאנו בגולה נתנבא אסף על ימי הגלות

"עד מה" - עד מתי נהיה בצרה זו