רש"י על תהלים עד ג

<< רש"י על תהלים • פרק עד >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ח • ט • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • 


"הרימה פעמיך למשואות נצח" - הגבה פעימות ובהלות שלך שיהו לאויביך למשואות נצח על כל אשר הרע האויב בבית המקדש כן חברו מנחם עם ותפעם רוחו למשואות לשון חורבן כמו שאיה (שם ו') תשאה שממה (סא"א)