רש"י על תהלים סה יד

<< רש"י על תהלים • פרק סה
ב • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • 


"לבשו כרים הצאן" - יתלבשון השרון והערבה מן הצאן הבאים לרעות הדשא אשר הצמיח המטר

"ועמקים יעטפו בר" - ע"י המטר יהיו מעוטפים העמקים בתבואה ואז יתרועעו הבריות תרועת שמחה וישירו מרוב הברכה