רש"י על תהלים סה ז

<< רש"י על תהלים • פרק סה >>
ב • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • 


"מכין הרים בכחו" - שמצמיח ההרים שהם קשים בכחו ומזמן ומכין בהן מזונות ומכין מטר כדכתיב (לקמן קמז) המכין לארץ מטר המצמיח הרים

"נאזר בגבורה" - לפי שבא להזכיר גבורת גשמים אמר נאזר בגבורה