רש"י על תהלים סה ה

<< רש"י על תהלים • פרק סה >>
ב • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • 


"אשרי" - מי אשר תבחר ותקרב אשר ישכן בחצריך

"נשבעה בטוב" - שבביתך ומקדושת היכלך ששכינתך שורה שם