רש"י על תהלים סה ח

<< רש"י על תהלים • פרק סה >>
ב • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • 


"משביח" - משפיל וכן וחכם באחור ישבחנה (משלי כ"ט) בשוא גליו אתה תשבחם (לקמן פ"ט)