רש"י על תהלים סה ט

<< רש"י על תהלים • פרק סה >>
ב • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • 


"מוצאי בקר וערב תרנין" - לך את הבריות יושבי הקצוות בבקר אומרים ברוך יוצר המאורות ובערב ברוך המעריב ערבים