רש"י על שמואל ב כד טז

<< רש"י על שמואל ב • פרק כד
א • ג • ה • ו • ט • יב • יד • טו • טז • כ • כב • כג • כד • 


"היבוסי" - שר מצודת ציון היה ששמה יבוסי