רש"י על שמואל ב כד ו

<< רש"י על שמואל ב • פרק כד
א • ג • ה • ו • ט • יב • יד • טו • טז • כ • כב • כג • כד • 


"ואל ארץ תחתים חדשי" - מקום ישוב חדש שאוכלוסיהן מועטין אולי בתוך כך יתחרט דוד וישלח אליו שליח שיחזור בו

"דנה" - בבני דן

"יען" - שם המקום