רש"י על שמואל ב טו יא

| רש"י על שמואל בפרק ט"ו • פסוק י"א |
א • ב • ד • ז • יא • יז • יח • יט • כ • כב • כג • כד • כז • ל • לא • לב • לד • לז • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"קרואים והולכים לתמם" - מפורש במסכת סוטה ירושלמית (א ח) שבקש מאביו שיכתוב לו שכל שני בני אדם שיבקש שילכו עמו ילכו והיה מראה אותו לשנים כאן ואחר כך לשנים אחרים וכן הרבה