רש"י על שמואל ב טו א

"וחמשים איש וגו'" - כולם נטולי טחול וחקוקי כפות רגלים