רש"י על שמואל ב טו ב

<< | רש"י על שמואל בפרק ט"ו • פסוק ב' |
א • ב • ד • ז • יא • יז • יח • יט • כ • כב • כג • כד • כז • ל • לא • לב • לד • לז • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"והשכים אבשלום" - בכל בקר

"מאחד שבטי ישראל עבדך" - משבט פלוני