רש"י על שמואל ב טו לד

| רש"י על שמואל בפרק ט"ו • פסוק ל"ד |
א • ב • ד • ז • יא • יז • יח • יט • כ • כב • כג • כד • כז • ל • לא • לב • לד • לז • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"עבד אביך ואני מאז" - כמו ואני עבד אביך מאז ומקרא מסורס הוא