רש"י על שמואל ב טו כב

| רש"י על שמואל בפרק ט"ו • פסוק כ"ב | >>
א • ב • ד • ז • יא • יז • יח • יט • כ • כב • כג • כד • כז • ל • לא • לב • לד • לז • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"לך ועבור" - עם שאר העם אחר אשר אינך רוצה להפרד ממני