רש"י על שמואל א כח טז

<< רש"י על שמואל א • פרק כח >>
ג • ו • ח • ט • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יט • כד • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"ולמה תשאלני" - הרי שאלת מן הנביאים החיים

"ויהי ערך" - (תרגום) והוה בסעדיה דגברא דאת בעיל דבביה

"ערך" - לשון שונא וכמה יש במקרא (ישעיהו יד כא) ומלאו פני תבל ערים (מיכה ה יג) והשמדתי עריך (דנייאל ד טז) חלמא לשנאך ופשרה לערך