רש"י על שמואל א כח יד

<< רש"י על שמואל א • פרק כח >>
ג • ו • ח • ט • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יט • כד • 


"מה תארו" - שלשה דברים נאמרו באוב המעלה אותו רואהו ואינו שומע קולו והנשאל לו שומעו ואינו רואהו ולפיכך שאל מה תארו ואחר לא רואהו ולא שומעו (תנחומא שם)

"והוא עוטה מעיל" - שהיה רגיל ללבוש מעיל שנאמר (לעיל ב יט) ומעיל קטן תעשה לו אמו ובמעילו נקבר וכן עלה וכן לעתיד לבא יעמדו בלבושיהם (תנחומא שם)