רש"י על שמואל א כח יז

<< | רש"י על שמואל אפרק כ"ח • פסוק י"ז |
ג • ו • ח • ט • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יט • כד • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"לרעך לדוד" - ובחייו לא הזכיר לו שמו אלא ונתנה לרעך הטוב ממך (לעיל טו כח) לפי שהיה ירא ממנו שלא יהרגנו לפי שמשחו למלכות (תנחומא שם)