רש"י על שמואל א כח יב

| רש"י על שמואל אפרק כ"ח • פסוק י"ב | >>
ג • ו • ח • ט • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יט • כד • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"ותזעק בקול גדול" - שראתהו עולה שלא כדרך העולים שהמעלה בזכורו עולים רגליהם למעלה וזה עולה ראשו למעלה בשביל כבודו של שאול (תנחומא שם)