רש"י על שמואל א כה לח

<< | רש"י על שמואל אפרק כ"ה • פסוק ל"ח | >>
ב • ג • ו • ז • ח • ט • י • יג • יד • טו • יז • יח • כ • כא • כב • כד • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לג • לז • לח • לט • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"כעשרת הימים" - שבעת ימי אבלו של שמואל תלה לו הקב"ה שלא יתערב אבל רשע באבלו ואחר כך חלה שלשה ימים ומת כענין שנאמר ויגוף ה' את נבלו ואמר מר (שמחות ג ט) חלה שלשה ימים ומת זו היא מיתת מגפה ורבותינו אמרו (ראש השנה יח א) אלו עשרת ימי תשובה שהמתין לו הקב"ה שיחזור בתשובה ויש אומרים כנגד עשר לגימות שנתן נבל לעבדי דוד ששלח לו דוד עשרה נערים והאכילן