רש"י על שמואל א כה יח

<< | רש"י על שמואל אפרק כ"ה • פסוק י"ח |
ב • ג • ו • ז • ח • ט • י • יג • יד • טו • יז • יח • כ • כא • כב • כד • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לג • לז • לח • לט • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"עשויות" - תרגם יונתן תכברא ממולאות בשר דק וביצים פשטי"ץ בלע"ז כמו ששנינו בפסחים (עמוד ד' עיין שם היטב ברש"י ד"ה רבי ישמעאל קורהו וכו' ומצוה ליישב) ונותן את הכרעים ובני מעיו לתוכו רבי טרפון קורהו תכברא מה שבתוכו לברו כרבי עקיבא דאמר תולין חוצה לו כך היא שנויה בתוספתא רבי קלונימוס זצ"ל מן רומי פרשה לנו כן

"צמוקים" - ענבים יבשים

"דבלים" - עגולי דבלה תאנים דרוסות וכבושות בכלי