רש"י על שמואל א כה כד

| רש"י על שמואל אפרק כ"ה • פסוק כ"ד |
ב • ג • ו • ז • ח • ט • י • יג • יד • טו • יז • יח • כ • כא • כב • כד • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לג • לז • לח • לט • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"בי אני אדני העון" - מתחלה אמרה כך כדי שיטה אוזן לדבריה ולסוף אמרה לו האמת אני אמתך לא ראיתי את נערי אדני