מ"ג שמואל א כה לח


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ויהי כעשרת הימים ויגף יהוה את נבל וימת

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וַיְהִי כַּעֲשֶׂרֶת הַיָּמִים וַיִּגֹּף יְהוָה אֶת נָבָל וַיָּמֹת.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וַיְהִ֖י כַּעֲשֶׂ֣רֶת הַיָּמִ֑ים וַיִּגֹּ֧ף יְהֹוָ֛ה אֶת־נָבָ֖ל וַיָּמֹֽת׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כעשרת הימים" - שבעת ימי אבלו של שמואל תלה לו הקב"ה שלא יתערב אבל רשע באבלו ואחר כך חלה שלשה ימים ומת כענין שנאמר ויגוף ה' את נבלו ואמר מר (שמחות ג ט) חלה שלשה ימים ומת זו היא מיתת מגפה ורבותינו אמרו (ראש השנה יח א) אלו עשרת ימי תשובה שהמתין לו הקב"ה שיחזור בתשובה ויש אומרים כנגד עשר לגימות שנתן נבל לעבדי דוד ששלח לו דוד עשרה נערים והאכילן

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כעשרת הימים". חז"ל (ר"ה יח א) דרשו בו כמה דרושים, והוא ע"פ הכלל שמספר המופשט מן המתואר מורה על מספר ידוע, והם עשרה ימים הידועים של תשובה שבין ר"ה ליוהכ"פ: